Verimli kat alanları
Modüler yerleşime uygun kolon açıklıkları.